Jag är grundutbildad möbelsnickare. Under utbildningen lärde jag mig om sammansättningar, material, ritningar och framförallt arbetsflöde för att nå bästa resultat. Det jag lärde mig kan jag applicera på i stort sett vad jag än gör oavsett yrkesform. Här är den pall jag byggde som ett slutprojekt. Uppgiften var att bygga en pall. Vilken typ av pall var upp till varje elev. Jag valde att göra ett Ikea-koncept med få delar som gick att plocka isär och kunde packas i ett platt packet.

Radikarl_Pall_1 Radikarl_PallRadikarl_Pall_3 Radikarl_Pall_4 Radikarl_Pall_5 Radikarl_Pall_6Radikarl_Pall_7