PC Gamer är Sveriges största och äldsta speltidning. Här har jag gjort form och layout, retouch på bilder, fotat skribenter och redaktörer till varje nummer. Jag har satsat på att göra varje reportage och artikel, mer personlig, med tydligare avgränsningar i stil mellan avsnitten. Även på omslagen har jag jobbat med individuell form för varje nummer.

Radikarl_PCGamer_1

Radikarl_PCGamer_7 Radikarl_PCGamer_6 Radikarl_PCGamer_5 Radikarl_PCGamer_4 Radikarl_PCGamer_2Radikarl_PCGamer_3