Grafisk profil för
Arketyp
2018-09-20T11:04:58+02:00

Project Description

Grafisk profil för Arketyp

Arketyp är det lilla möbelföretaget där kunderna sätter stilen på möblerna. Detta tack vare lösa delar som möjliggör olika kombinationer av färg och form. Här har jag tagit fram ett helt koncept och profilering.

Grafisk profil för Arketyp

Arketyp är det lilla möbelföretaget där kunderna sätter stilen på möblerna. Detta tack vare lösa delar som möjliggör olika kombinationer av färg och form. Här har jag tagit fram ett helt koncept och profilering.