Redesign för
Vi Båtägare
2017-05-08T16:54:44+02:00

Project Description

Redesign Vi Båtägare

Vi båtägare var Sveriges snabbaste båttidning. Efter att Egmont Publishing köpt upp tidningen hade redaktionen fått ny energi och ville visa det genom nytt formspråk. Jag har väglett och lyssnat på redaktörerna Max Carlgren och Mikael Mahlberg. Det har resulterat bättre och mer säljande omslag, som bäst 35 procent upp. Jag har skapat en visuell struktur genom eget formspräk på varje avdelning i tidningen, vilket gjort tidningen tydligare och mer överskådlig. Jag har även pratat mycket bildspråk, vilket har lett till att redaktörerna har utvecklats som fotografer, och tidningen har blivit ännu bättre.

Redesign Vi Båtägare

Vi båtägare var Sveriges snabbaste båttidning. Efter att Egmont Publishing köpt upp tidningen hade redaktionen fått ny energi och ville visa det genom nytt formspråk. Jag har väglett och lyssnat på redaktörerna Max Carlgren och Mikael Mahlberg. Det har resulterat bättre och mer säljande omslag, som bäst 35 procent upp. Jag har skapat en visuell struktur genom eget formspräk på varje avdelning i tidningen, vilket gjort tidningen tydligare och mer överskådlig. Jag har även pratat mycket bildspråk, vilket har lett till att redaktörerna har utvecklats som fotografer, och tidningen har blivit ännu bättre.